Kategori: Uncategorized

 • Plattformtjenesten Ruter

  Plattformtjenester er forretningsmodeller som skaper verdi gjennom transaksjoner mellom konsumenter og leverandører. Et eksempel på dette er Ruter. Ruter er en Norsk plattformtjeneste som folk i noen områder kan ta i bruk når enn de skal bruke kollektivtransport for å komme seg fra A til B. Her skal jeg fortelle litt om hvordan man bruker […]

 • Verdens første 3D-printede hjerte

  Hi guys, welcome back to my blog, xoxo, idag skal vi snakke om 3D-printing. Jeg skal forklare 3D-Printerens funksjon og bruksmåter. Videre skal jeg ta for meg noen fordeler og ulemper med 3D-printer. Hva 3D-printer er og hvordan opererer den ?  3D-printing er en slags produksjonsmetode for å lage objekter av ulike materiale. 3D-printer kan lage […]

 • Kunstig intelligens i det sosiale samfunnet

  I dette innlegget skal jeg forklare hva kunstig intelligens er, og videre drøfte noen av de sosiale konsekvensene det medfører. Her skal jeg også bruke elbiler som referanse. Hva er Kunstig Intelligens?   Kunstig intelligens (AI – artificial intelligence),  er utviklingen i datasystemer som hjelper oss med å gjennomføre de utfordringene som vi møter på i […]

 • Den teknologiske utviklingens innflytelse

  I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg et av temaene vi gikk gjennom i første uken, Teknologisk utvikling. Jeg valgte dette temaet fordi jeg ble fascinert over Arne Krokans interessante fremstilling i forelesningen. Arne Krokan er foreleseren vår i digital markedsføring. Vi lever i en tid hvor teknologi har blitt såpass integrert i samfunnet […]

 • Mine erfaringer med å være student i Corona-tiden. Hva har skjedd?

  I dette innlegget skal jeg gå ut ifra min mening og snakke om hvordan det har vært å være student under Covid-19 pandemien, inkludert egne erfaringer rundt dette. Denne pandemien har hatt både sine fordeler og ulemper for oss studenter og alle andre i samfunnet.  Ved min start av studiet hos Høyskolen Kristiania, hadde vi […]