Bærekraftige bedrifter


Det er stadig flere virksomheter som bestemmer seg for å bli mer bærekraftig, ettersom det er mange fordeler ved dette spesielt i 2022. I dette blogginnlegget skal jeg gå gjennom hvilke resultater bedriftene får ved å være bærekraftig og hvorfor det er viktig for dem å være dette? 

Vi lever i en verden hvor det stadig kommer nye forhold og produkter, som andre virksomheter må forholde seg til. Dette får de ulike virksomhetene til å tenke på en nyere måte, og komme på nye ideer og produkter for å holde seg tett til konkurrenten. Samtidig er tankene ofte rundt det å opprettholde en grønnere fremtid. Det lønner seg å starte å være mer bærekraftig fremover for bedrifter, for da har de muligheten til å begrense risiko for sanksjoner, kartlegge ting på forhånd og ikke minst, kan de senke risikoen i å få bøter og andre straff fra tilsynsmyndighetene. (Hvorfor skal en mindre bedrift bry seg om bærekraft?, 2020)

Høy tillit i Markedet 

En annen fordel bedriftene får ved å være bærekraftig, er at disse bedriftene får et høy tillit i markedet. Dette vil si at når en bedrift viser til at de jobber frem mot noe som er bærekraftig, viser de også forbrukerne sine, og samtidig investorer at de er tillitsfulle, og får høyere anerkjennelse i markedet. Dette kan også resultere i at bedriften er forsikra økonomisk støtte og finansiering fra investorer, ettersom de begge ønsker å opprettholde omdømme sitt.

Apple og deres fornybar energi 

Et eksempel på en bærekraftig bedrift er det kjente store teknologiselskapet Apple. I følge Apple er deres drivkraft 100 prosent bærekraftig og fornybar. De har en rekke prosjekter for å opprettholde og jobbe med fornybar energi. Et eksempel på dette er Apple Park. Apple park, som er deres nye hovedkontor i Cupertino, er nå det største LEED platinum-sertifiserte kontorbygget. LEED platinum er et program som skal forsikre seg om at blant annet operatører, konstruksjon og nabolag holder seg miljøvennlige og tar ansvar for produksjon og bruk av ressurser. Kontoret drives av 100 prosent fornybar energi, som for eksempel: et 17 megaswatts solcelleanlegg og 4 megawatt med biogass brenselceller. (Alexandersson & Rødland, 2018)

Ved bruk av fornybar energi i form av for eksempel solceller, vil virksomheten spare veldig mye penger, ettersom effektiviteten av slik energi er veldig høy. Apple leverer de samme produktene som alle andre men forskjellen er at Apple bruker flere bærekraftige mål for å få tilby sine produkter til forbrukerne. På denne måten har de både spart penger og tiltrukket oppmerksomheten til forbrukerne. Mange foretrekker å støtte en bedrift slik som Apple, som bruker fornybar energi ovenfor de som ikke gjør det. 

Derfor er det viktig for bedrifter å være fornybare og grønne. For at bedriftene og blant annet deres arbeid, finansiering fra investorer, omdømme og etterspørsel skal opprettholdes, spesielt i 2022, er dette et selvfølge. Fler og fler er bevisst på klimaendringer og global oppvarming. I og med at verden er industrialisert og mekanisert har dette økt utslipp av CO2 og andre drivhusgasser, og vi ser nå de grusomme konsekvensene rundt omkring i verden, har den nyere generasjonen et stort fokus på å sette en stopper for dette, og opprettholde fornybarheten. 

Litteraturliste:

Alexandersson, C., & Rødland, A. (2018). Apple drives nå av 100 prosent fornybar energi globalt. https://www.apple.com/no/newsroom/2018/04/apple-now-globally-powered-by-100-percent-renewable-energy/

Hvorfor skal en mindre bedrift bry seg om bærekraft? (2020). Nordea. https://insights.nordea.com/no/baerekraft/hvorfor-skal-en-mindre-bedrift-bry-seg-om-baerekraft/


Ett svar til “Bærekraftige bedrifter”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.