Hvordan kan bærekraft opprettholdes ved hjelp av sosiale medier og digitale plattformer?


I de siste ti-årene har verden endret seg mot en generasjon som har fokus på bærekraft. Ifølge FN er bærekraft det å dekke behov som er til stede, uten å ødelegge mulighetene for neste generasjon og deres behov. (FN, 2021) Når det kommer til bærekraft innen det sosiale samfunnet, er fokuset på blant annet arbeid, næringsliv, bærekraft og en grønnere fremtid. 

hentet fra: https://pixabay.com/illustrations/energy-saving-light-power-6148442/

Her er sosiale medier en gode for alle oss i det sosiale samfunnet. Et eksempel på hvorfor det er en fordel er at vi får tak i store mengder av informasjon om nesten alt det vi lurer på. Vi kan få tak i massevis av informasjon bare ved et søkeklikk. Mange bruker den informasjonen de finner på sosiale medier for å skrive sin bacheloroppgave for eksempel. Andre bruker den for å lettere markedsføre et produkt eller for å utvikle applikasjoner som kan hjelpe oss til å utføre daglige ærender. 

Et eksempel på måter man kan ta i bruk den informasjonen man har funnet fra nettet til å gjøre noe bærekraftig og investere, er ved hjelp av DNB. Ved bruk av DNB spare-appen kan du nå lettere investere i fond og aksjer, eller utføre investeringer for å opprettholde et grønnere miljø. Vi ser stadig på sosiale medier hvilke bedrifter som bidrar til FNs bærekraftsmål eller andre grønne og miljøvennlige mål. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli med og spille en rolle i prosessen. Vi ser og får opp masse forslag på ting vi kan gjøre som kan hjelpe til i denne prosessen. 

Også i corona pandemien som oppsto på slutten av 2019 har det blitt tilrettelagt for bærekraft. Pandemien har påvirket våre liv, både når det gjelder det sosiale og det økonomiske blant annet. Heldigvis er det mange kreative individer og selskap som har tatt initiativ til å lage og bruke sosiale plattformer til å opprettholde sosialisering, men også tiltak som har gjort det mulig for mange å fremdeles være i arbeid.

Nyby og Nabohjelpen er eksempler på verktøy som ble brukt for å involvere innbyggere i den nasjonale dugnaden under covid-19 pandemien. Her hjelper folk til av fri vilje, som en sidejobb, hjemmetjenester og annet. Eksempler på oppgaver som en kan få er å passe barn, handle mat til noen i karantene eller eldre, lån av utstyr, passe kjæledyr, kjøreoppdrag, rengjøring og mye annet. Alt dette er mulig ved hjelp av en applikasjon en kan laste ned på telefonen. Samhandling mellom brukere, teknologi og utvikling av nabolag er faktorer som bør være til stede dersom en skal lykkes innen sosial og bærekraftig utvikling. (Floch & Baer, 2021) Ikke bare har disse applikasjonene gitt oss mulighet til å jobbe og utføre ærender på en bærekraftig og samfunnsnyttig måte, men de har også utviklet nye jobber og arbeidsplasser, noe som også er bærekraftig på sin måte. 

Alt i alt var dette en kort forklaring på hvordan bærekraft kan opprettholdes ved hjelp av sosiale medier og plattformer. Som det ble nevnt tidligere i teksten, uten sosiale medier og alle de ulike digitale plattformene, kunne det ikke vært like lett å opprettholde de bærekraftsmålene vi har satt for oss. Jeg mener at ved bruk av alle disse ulike plattformene kan vi nå lettere få flere å delta i en slik prosess, samt i samarbeid med brukere og utvikling av nabolag.

Kilder:

Jacqueline Floch & Daniela Baer. (2021). Deling via digitale plattformer – et viktig verktøy for den sosiale bærekraftige byen? Hentet fra: https://www.storbykonferansen.no/tidligere-konferanser/2020-2/sesjoner/deling-via-digitale-plattformer-et-viktig-verktoy-for-den-sosiale-baerekraftige-byen/ 

FN. (2021). Bærekraftig utvikling. Hentet fra: https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling 


Ett svar til “Hvordan kan bærekraft opprettholdes ved hjelp av sosiale medier og digitale plattformer?”

  1. Hei Diyar!

    Her syntes jeg du skriver godt om bærekraft og sosiale medier, men jeg savner noen underoverskrifter i teksten, ellers veldig bra jobbet. Stå på!

    – Sivert, Studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.