Hvordan få nettverk som student?


Mange studenter mener at det å bygge et mer karriererettet nettverk kan være veldig vanskelig og samtidig, utafor deres comfort zone. 

Gjennom First Round-kurset (Networking basics ) av Paul Pesek, har jeg fått med meg masse nyttig informasjon. Informasjonen om blant annet hvordan jeg skal skape en relasjon med arbeidsgivere og hvordan få en mentor som kan hjelpe meg inn på arbeidsmarkedet. Allerede i starten av kurset tenkte jeg: «dette er ikke nyttig for meg, jeg kommer IKKE til å kontakte profesjonelle på denne måten». Gradvis etter jeg begynte å lære mer om de ulike teknikkene en kan bruke og fremgangsmåten til en kontrollert og rolig samtale, byttet jeg mening, og tenkte dette er ikke så ille som jeg trodde.

LinkedIn

Et nettverk består av deg selv, og alle de du har rundt deg. eksempel: ( Familie, venner og kollegaer ). Takket være sosiale medier, klarer vi nå å komme i kontakt med folk over hele verden, og alt som trenges for dette, er et tastetrykk. Vi har plattformer som eksempel: Instagram, Snapchat, Facebook og Tiktok. Disse er et sosialt nettverk, som hovedsakelig laget for at en skal dele bilder, video og bli kjent med andre mennesker osv. LinkedIn bruker litt av de samme funksjonene, men den er hovedsakelig for at en skal fremme karrieren sin og komme i kontakt med andre profesjonelle. LinkedIn er lett å bruke og samtidig et veldig bra verktøy som vi har lett tilgang til.

Jeg vil at du skal komme i gang med nettverksbyggingen. Jo tidligere du starter jo bedre resultater får du. Du kommer deg ikke så veldig langt i livet, hvis du ikke kaster deg selv i det. lykke til ;).

First Round-kurset er delt inn i 8 step by step moduler: 

Modul 1: Din profesjonelle identitet 

Modul 2: Finne mentor ved bruk av LinkedIn  

Modul 3: Hvordan kontakte andre på LinkedIn

Modul 4: Koordinering av samtaler  

Modul 5: Anatomi og navigasjon av en samtale 

Modul 6: Profesjonell historiefortelling 

Modul 7: Forskning og Spørsmål 

Modul 8: Bygge langvarige relasjoner

Modul 1: Din profesjonelle identitet

I denne modulen blir vi kjent med hvem vi er som student og hvem vi er som nykommen arbeidssøker. Kurset viser til at vi er langt ifra ferdig utlært etter studieperioden. Kurset viser til at, hvis du er ute etter å finne deg mentor så vil du få nytte av disse 5 kvalitetene nedenfor:

  • Empati
  • Relevans  
  • Respekt
  • Takknemlighet
  • Nysgjerrighet  

Modul 2: Finne mentor ved bruk av LinkedIn   

LinkedIn er den beste plattformen for de som er ute etter å bygge sitt nettverk. i denne modulen skal du lære om hvem i bedriften du skal kontakte og hvorfor. Du skal samtidig ved hjelp av LinkedIn finne deg en mentor etter hvert i denne prosessen.  

Modul 3: Hvordan kontakte andre på LinkedIn 

I denne modulen blir vi kjent med hvordan du skal henvende deg når du skal kontakte folk du ikke kjenner. Som Pesek beskriver det så er det annerledes å kontakte en person via LinkedIn enn det, den er på mail. Pesek mente at kommunisering via mail var en mer formell måte å kontakte en på. Det å kontakte andre på LinkedIn er mer uformelt og er en lettere måte for vedkommende å se hvem de snakker til. Det som er viktig å huske når du skal kontakte andre via LinkedIn, er at du forklarer først hvem du er, hvorfor du tar kontakt med vedkommende og hva du ønsker fra dem. 

Modul 4: Koordinering av samtaler  

Du skal sørge for at samtalen går begge veier. I denne modulen kan det være lurt å kunne de 5 kvalitetene som vi tok for oss i modul 1, da blir det lettere for deg og være interessert og holde samtalen gående. Du skal samtidig ta hensyn til andre partens sin tid. Og dette gjør du ved å være klar, sette opp en dato til når evt. dere kan møtes. 

Modul 5: Anatomi og navigasjon av en samtale

I modul 5 skal du prøve ditt beste og få til en samtale hvor begge partene kan nytte fra. Her lærer du om hvordan du skal starte, lede og avslutte en samtale. Samtidig må du huske på at du skal lære noe fra denne samtalen, og for å få til dette må du høre godt etter hva de har å si og ikke avbryte dem mens de snakker. 

Modul 6: Profesjonell historiefortelling 

Denne modulen handler om hvordan du skal på en profesjonell måte styre samtalen i den retningen du selv ønsker. Den beste måten å gjøre dette på er å holde introduksjons delen kort og presist, eksempel: «hvem jeg er? Mine sterke og svake sider? hva jeg liker og samtidig hva jeg kan bidra med?  

Modul 7: Forskning og Spørsmål 

I denne fasen skal du lære hvordan du skal innhente informasjon om de du skal i møte med. Du gjør dette for å forberede deg til å kunne svare på spørsmålene deres under «intervjuet», Du kan se på det som en slags forsikring. På denne måten kan du gi mest mulig av deg selv og gjøre dem til å bli interessert i å gå i business med deg. 

Modul 8: Bygge langvarige relasjoner 

I denne modulen skal du bygge en god relasjon som varer lenge med din mentor. Du skal vise hvor takknemlig du er for at mentoren har bestemt seg for å hjelpe deg. Når du viser at du er takknemlig, så tenker mentoren: ( han setter pris på det jeg gjør for ham/hun ), og slik bygger du en relasjon som varer lenge. 

Konklusjon 

Jeg hadde ikke veldig mye informasjon og heller ikke erfaring innenfor dette «emnet». Men det har endret seg nå. Måten de gikk gjennom modulene på, forklaringen, eksemplene de brukte, de gjorde alt dette på en ryddig og ordentlig måte. Kurset er veldig lett å bruke, du kan gå frem og tilbake hvis du skulle være usikker eller om du ville dobbeltsjekke noe. Jeg føler meg tryggere nå som jeg har all den informasjonen. Jeg har hatt LinkedIn i snart 2år, men har ikke turt å bruke den ordentlig. Men fra nå av skal jeg være mer aktiv på LinkedIn og oppdatere profilen min oftere.

kilder:

https://first-round.teachable.com/p/learn


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.